Vilkår og retningslinjer for Behandlingsbasen.dk

 

Lovetrust

Sagasvej 12 1tv

1861 Frederiksberg

CVR: 37886467

 

INTRODUKTION

Behandlingsbasen.dk er en onlineportal som samler alternative og helhedsorienterede behandlere fra hele Danmark i en enkel og omfattende søgemaskine. Behandlingsbasen er udviklet af Lovetrust i samarbejde med TogiData. Lovetrust ejer portalen og domænet Behandlingsbasen.dk.

Når brugere besøger Behandlingsbasen.dk eller benytter sig af oplysninger, service eller ydelser fra Behandlingsbasen.dk, accepterer brugere hermed nedenstående vilkår og retningslinjer på portalen.

Behandlingsbasen.dk giver brugerne mulighed for at finde, vælge og kontakte alternative behandlere.

Alle kundeservicemedarbejdere hos Lovetrust og Behandlingsbasen.dk er bundet af tavshedspligt.

Lovetrust og Behandlingsbasen er kun leverandør af teknologi og al juridisk kontrakt for bestemmelserne i udvekslede ydelser er mellem brugere og behandlere alene.

 

INDHOLD

Indholdet på hjemmesiden er til generel orientering og ikke en erstatning for professionel rådgivning eller behandling.

Behandlingsbasen.dk gennemser alene oplysninger, materiale og udtalelser på behandlernes profiler, men kan ikke gøres ansvarlig for rigtigheden af disse. Vi bestræber os dog på, for så vidt muligt, at tjekke ved stikprøvekontroller, behandleres uddannelsesbeviser og kontaktoplysninger, ligesom vi vejleder om korrekt kommunikation.

Afhængigheden af ​​alle oplysninger på hjemmesiden er udelukkende på brugerens eget ansvar og Behandlingsbasen.dk påtager sig intet ansvar for skader som følge af brugen af ​​oplysninger.

 

ANSVAR OG FORTROLIGHED

Behandlerne er ikke ansat hos Behandlingsbasen.dk, og derfor påtager Behandlingsbasen.dk sig intet ansvar for en handling eller en behandling af en Behandler.

Brugere tager det fulde ansvar for beslutningen om at interagere med en Behandler via Portalen, og Behandlingsbasen.dk leverer udelukkende en søgeportal som giver adgang til alternative behandlere.

Alle behandlere er forpligtede til at bryde bruger/klientfortroligheden, hvis en bruger er i en sådan psykisk eller følelsesmæssig tilstand, at han eller hun er til fare for sig selv eller andre. En behandler kan for eksempel også være forpligtet til at indberette mistanke om børnemishandling, omsorgssvigt, eller misbrug.

 

FEEDBACK

Behandlingsbasen.dk kan give brugerne mulighed for at udtrykke deres mening om behandlerne. Alle brugere bedes bruge forsigtighed, takt og god dømmekraft, når de efterlader en anmeldelse til Behandler.

Andre brugere kan være i stand til at læse, hvad brugerne har skrevet, og brugere kan holdes juridisk ansvarlig for injurierende bemærkninger og ærekrænkende bemærkninger.

Behandlingsbasen.dk undersøger ikke rigtigheden af ​ feedback, men har ret til at fjerne feedback, hvis det indeholder personlige genkendelige oplysninger, er lavet af en behandler for sig selv, er lavet af en fiktiv brugere eller er af særlig krænkende karakter.

Alle brugere har mulighed for at sende en fortrolig mail med feedback om en specifik behandler, hvis de ønsker dette.

 

KLAGER OG REFUNDERING

I tilfælde af, at brugerne er utilfredse med portalen, er brugerne i stand til at indgive en formel klage. Eventuelle klager skal være skriftlige via e-mail, der giver alle detaljer. Lovetrust vil undersøge alle klager indgivet, inden for 14 dage og rapportere resultatet til brugerne.

Hverken Behandlingsbasen.dk eller Lovetrust refunderer beløb opkrævet af behandler for en session brugerne er utilfredse med eller uanset årsag.

 

LICENS OG COPYRIGHT

Brugere har tilladelse til at udskrive og downloade korte uddrag fra denne hjemmeside til eget og privat brug, såfremt det tydeligt fremgår, at uddraget ophavsretligt tilhører Behandlingsbasen.dk

Medmindre andet er angivet, er ophavsret og andre immaterielle rettigheder i alt materiale på denne hjemmeside ejes af Lovetrust eller behandlerne.

Ingen dele af portalen må videregives eller gemmes på noget andet websted eller medtaget i en offentlig eller privat elektronisk søgesystem eller service uden vores skriftlige tilladelse.

Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet i disse vilkår er reserveret.

 

SERVICE ADGANG

Lovetrust forsøger at sikre, at Behandlingsbasen.dk er tilgængelig døgnet rundt. Lovetrust er dog ikke ansvarlig, hvis Behandlingsbasen.dk ikke er tilgængelig til enhver tid eller i en periode.

Adgangen til denne hjemmeside kan suspenderes midlertidigt og uden varsel.

Lovetrust kan ikke garantere sikkerheden af ​​dine data, derfor dækker Lovetrust ikke noget tab som følge af, at brugers informationer er blevet misbrugt.

 

REGLER FOR BRUGERE

Brugere må ikke misbruge portalen ved at distribuere spam, kædebreve eller hacking eller benytte nogen former for robot eller andre midler til at indsamle indhold uden Lovetrust’ skriftlige tilladelse. Brugere må ikke overtræde nogen former for love, krænke behandlerne eller krænke ophavs-, varemærke-, eller andre immaterielle rettigheder.

Lovetrust samarbejder fuldt ud med eventuelle retshåndhævende myndigheder eller domstols ordre om at afsløre identiteten eller placeringen af ​​nogen misbruger på hjemmesiden.

 

ANSVARSFRASKRIVELSE

Lovetrust kan ikke love at alle oplysninger på portalen er korrekte eller fuldstændige. Lovetrust kan foretage ændringer til materialet på denne hjemmeside uden varsel.

Materialet på portalen kan være forældet og Lovetrust har ingen forpligtelse til at opdatere dette materiale.

 

ANSVAR

Lvoetrust udelukker ethvert ansvar for ethvert beløb eller form for tab eller skader, der kan føres til brugere, behandlere eller en tredjepart i forbindelse med portalen eller i forbindelse med brug af portalen.

Lovetrust tager det fulde ansvar for grænsefladen mellem brugere og behandlere som fastsat i disse vilkår.

Intet i disse vilkår udelukker eller begrænser vores ansvar for død eller personskade som følge af Lovetrust’ uagtsomhed eller Lovetrust’ ansvar for bevidst urigtige oplysninger, eller nogen anden ansvar, der ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lov. Intet i disse vilkår påvirker dine lovbestemte rettigheder.

Hvis brug af portal eller materiale på portalen resulterer i behovet for service, reparation eller rettelse af udstyr, software eller data, da afholder bruger alle omkostninger i forbindelse hermed.

 

LOVVALG

Disse vilkår udgør hele aftalen mellem Lovetrust og Bruger. Denne aftale reguleres af lovgivningen i Danmark. Bruger er indforstået med, at aftalen er underlagt værneting ved domstolene i Danmark. Såfremt en domstol finder nogen af disse betingelser ugyldige, vil de resterende betingelser stadig gælde.

 

ÆNDRING AF VILKÅR   

Lovetrust kan revidere disse vilkår når som helst og uden forudgående varsel ved at opdatere dette opslag. Brugere bør kontrollere dette websted regelmæssigt for at gennemgå de aktuelle vilkår, fordi det er bindende for brugere.

 

SÆRLIGT FOR ABONNENTER (BEHANDLERE)   

Abonnenter betaler et månedligt beløb, som opkræves via Stripe halvårligt. Aftalen kan opsiges til næste halvårlige betaling med en måneds varsel. Betalt abonnement tilbagebetales ikke. Ligeledes kan abonnenter op- eller nedgradere deres aftale med samme vilkår. Behandlingsbasen kan lave kampagner, hvor abonnementet for nye abonnenter nedsættes i en periode, uden at dette påvirker vilkår for eksiterende abonnenter.

Behandlingsbasen.dk’s betalingsløsning er SSL-beskyttet.

Abonnenter forpligter sig til, ved stikprøvekontrol, at indsende bevis på uddannelse og eksamen i de behandlingsformer, de har opgivet på deres profil. Behandlingsbasen.dk påtager sig intet ansvar for rigtigheden af disse, og alene stikprøvekontrol vil blive foretaget. Dog forpligter alle behandlere sig til at overholde almene retningslinjer og tro- og loveerklæring, på rigtigheden af oplysningerne på deres profil.

Behandlingsbasen optager kun de af Behandlingsbasen.dk beskrevne og godkendte kurser og uddannelser.